درباره ما

فروشگاه کتونی کاکتوس با هدف اراِئه بهترین و جدیدترین کفش ها (از مبدا) از سال 1395 ابتدا کار خود را به صورت فروش اینترنتی و سپس سال 1398 برای ارتقا و همچنین تقاضای مشتریان برای خرید حضوری, فروشگاه خود را در مرکز خرید اطلس (جزیره قشم) درگهان افتتاح کرد